STOPRO s.r.o. STOPRO spol. s r.o. | Architektura - Design - Inženýring


Technický blok na pražském letišti úspěšně zkolaudován

11. 02. 2011

Dne 11.1.2011 proběhla kolaudace objektu Technický blok na letišti Praha –Ruzyně, po středisku IATCC Praha druhém nejdůležitějším, technologicky a funkčně neméně složitém objektu investora, kterým je Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR s.p.). Společnost Stopro Architects na tomto významném projektu zajišťovala v období 11/2007– 01/2011 komplexní servis služeb od zpracování všech stupňů projektové dokumentace a inženýringu přes výkon autorského dozoru po dobu rekonstrukce až po kolaudaci objektu a jeho uvedení do provozu.

  [03_technoblok.jpg]

K úvaze o rekonstrukci bylo přistoupeno po přestěhování provozních složek ŘLP ČR s.p. do nového střediska v Jenči a na základě zmapování skutečného stavu objektu, které prokázalo celkové silné opotřebení vlivem intenzivního užívání v minulých desetiletích a poukázalo na nevyhovující požární bezpečnost vůči požadavkům platné legislativy. Neméně důležitým faktorem se ukázala možnost dalšího využití budovy dle budoucích potřeb a požadavků investora.
Limitními faktory pro návrh nového dispozičního a funkčního řešení se stalo zajištění nepřetržitého a bezvýpadkového 24 hodinového provozu řídící věže s návaznými pracovišti a technologiemi po celém objektu, zajištění bezpečného přístupu pracovníků na tato pracoviště během rekonstrukce, dále pak nové umístění moderních pracovišť a technologických souborů do logických návazných celků a možnost využití části objektu ke komerčnímu využití, vše za předpokladů využití moderních technologií a splnění vysokých bezpečnostních standardů, které jsou na objekt kladeny.
Závěrečné prohlídce stavby spojené s kolaudací objektu předcházely v minulosti dílčí prohlídky stavby a uvádění některých podlaží či vybraných provozních celků do zkušebních provozů nebo předčasného užívání. Před vlastní kolaudací v závěru stavby probíhaly komplexní zkoušky, které prověřovaly 100% funkčnost a spolehlivost všech systémů a technologií s cílem ověřit a prokázat bezpečný provoz objektu v provozu, který je pro poskytování letových provozních služeb prioritou a nutností. 

Fotografie:

Technický blok Praha - Ruzyně
 

Můžete se vrátit zpět.


© 2007-2019 STOPRO spol. s r.o. ■ Mapa stránekInformace o webuRSSCMS

Webdesign a hosting Nux s.r.o.