STOPRO s.r.o. STOPRO spol. s r.o. | Architektura - Design - Inženýring


Villa Matějská 24 na Babě se účastní soutěže Stavba roku 2012

15. 06. 2012

Villa Matějská 24 na Babě byla zapsána do soutěže Stavba roku 2012 pod pořadovým číslem 38.

Nominace budou vyhlášeny 6. září 2012 a budou zveřejněny v odborném tisku a na internetových stránkách www.stavbaroku.cz .
Vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2012 se uskuteční v říjnu na 6. slavnostním setkání Dnů stavitelství a architektury (DSA).
Internetové hlasování o Cenu veřejnosti Stavba roku i Cenu veřejnosti hl. m. Prahy soutěže proběhne na stránkách www.stavbaroku.cz od oznámení nominovaných staveb do slavnostního předávání cen.

 

STAVBA ROKU 2012

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program,
řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Soutěž je vypsána pod záštitou:
Předsedy Senátu Parlamentu České republiky
Primátora hlavního města Prahy
Ministra životního prostředí
Ministra pro místní rozvoj
Ministra dopravy

Poslání soutěže:
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého
stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb
se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném tisku a na profesních internetových stránkách, oceněným dílům bude věnována náležitá publicita v časopisech
Stavitel, Stavebnictví, Ekonom a také prostřednictvím mediálních partnerů soutěže, výstav a podobně a v síti internet po celý následující rok.

Porota roku 2012:
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. – předsedkyně poroty
Ing. Miloslav Mašek, CSc. (SPS v ČR)
Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc. (Nadace ABF)
Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., (Economia a.s.)
Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR)
Ing. Tomáš Chromý (ČKAIT)
Ing. arch. Petr Šikola, ČVUT, Fakulta stavební, katedra architektury

Rada programu soutěže Stavba roku:
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.- předseda programu, předseda Správní rady Nadace, Prezident SIA ČR – Rada programu
Ing. Michael Smola –SPS v ČR
Ing. Václav Knor – MPO ČR
PhDr. Jiří Kučera, šéfredaktor časopisu Stavitel společnosti Economia, a.s.

Jednotlivé stavby budou posuzovány podle těchto kritérií:
• kvalita investičního záměru,
• začlenění stavby do okolí,
• architektonická kvalita stavby, tj. celková kvalita prostorového, funkčního,
konstrukčně-technického a estetického řešení, jeho hospodárnost a vyváženost,
• inovativnost konstrukce, dopravního, energetického nebo vodohospodářského
konceptu, či jiných charakteristik stavby,
• kvalita stavebních a řemeslných prací a vhodnost použitých stavebních materiálů,
• hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové energetické úspornosti,
• spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností,
• další kritéria dle uvážení poroty

Ceny a ocenění:
I.)
a) Tituly Stavba roku

• na ocenění titulem Stavba roku porota nominuje nejvýše 15 staveb
• na titul Stavba roku bude porotou vybráno nejvýše 5 staveb z nominovaných,
bez rozlišení pořadí

b) Zvláštní ceny
• Cenu předsedy Senátu Parlamentu České republiky za nejlepší stavbu určenou
k veřejnému účelu
• Cenu primátora hlavního města Prahy za stavbu s nejvýraznějším přínosem
v rozvoji města
• Cenu Státního fondu životního prostředí v ČR
• Cenu Státního fondu rozvoje bydlení
• Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury
• Cenu časopisu Stavitel za nejlepší stavebně architektonický detail
• Ceny vypisovatelů

c) Cenu česká stavba v zahraničí
Česká stavba v zahraničí, tvoří samostatnou kategorii soutěže.

II.) Cena veřejnosti
a) Cena veřejnosti Stavba roku 2012
b) Cena veřejnosti hl. m. Prahy

• Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními
partnery soutěže
• k veřejnému hlasování na internetu budou vybrány nominované stavby

 

Můžete se vrátit zpět.


© 2007-2019 STOPRO spol. s r.o. ■ Mapa stránekInformace o webuRSSCMS

Webdesign a hosting Nux s.r.o.