STOPRO s.r.o. STOPRO spol. s r.o. | Architektura - Design - Inženýring


Technický blok, Praha-Ruzyně

Nahrávám obsah…
Loading

generální projektant, inženýrská činnost

architekt: Ing. arch. Viktor Tuček
hl. inženýr projektu: Ing. Michal Novák
objednatel: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
investiční náklady: 300 mil. Kč
místo stavby: letiště Praha
realizace stavby: 2009-2011
projekt: 2007-2011

Společnost Stopro Architects na tomto významném projektu, po středisku IATCC Praha druhém nejdůležitějším, technologicky a funkčně neméně složitém objektu investora zajišťovala v období 11/2007–01/2011 komplexní servis služeb od zpracování všech stupňů projektové dokumentace a inženýringu přes výkon autorského dozoru po dobu rekonstrukce až po kolaudaci objektu a jeho uvedení do provozu.
K úvaze o rekonstrukci bylo přistoupeno po přestěhování provozních složek ŘLP ČR s.p. do nového střediska v Jenči a na základě zmapování skutečného stavu objektu, které prokázalo celkové silné opotřebení vlivem intenzivního užívání v minulých desetiletích a poukázalo na nevyhovující požární bezpečnost objektu vůči požadavkům platné legislativy. Neméně důležitým faktorem se ukázal potenciál dalšího využití budovy dle budoucích potřeb a požadavků investora.
Limitními faktory pro návrh nového dispozičního, funkčního a architektonického řešení se stalo zajištění nepřetržitého a bezvýpadkového 24 hodinového provozu řídící věže s návaznými strategickými pracovišti a technologiemi po celém objektu, zajištění bezpečného přístupu pracovníků na tato pracoviště během stavebních prací, dále pak nové umístění moderních pracovišť a návazných složitých technologických souborů do koncentrovaných logických provozních a funkčních celků, možnost využití části objektu ke komerčním účelům, vše za předpokladů využití moderních technologií a splnění vysokých bezpečnostních, technických a požárních standardů, které jsou na stavby obdobného strategického významu kladeny. Zachována měla být také v maximální míře fasáda hlavní hmoty objektu a nedotčena řídící věž, obojí prošlo celkovou rekonstrukcí a dostavbou v 90 letech 20. století. Při rozšiřování pracovišť do budoucna by neměl být dotčen či by měl být minimalizován zásah do činnosti strategických pracovišť.
Architektonické ztvárnění dostavby a vnitřních prostor objektu spolu s logičností a funkčností dispozice vytvořily z objektu kompaktnější moderní stavbu 21. století, tato skutečnost je podtržena i instalovanými technickými zařízeními a nadstavbovým řídícím systémem, poskytující vyšší uživatelský komfort a nižší provozní náklady.
Uvedení objektu do ostrého provozu předcházely komplexní zkoušky, které prověřovaly 100% funkčnost a spolehlivost všech systémů a technologií s cílem ověřit a prokázat bezpečný provoz objektu v provozu, který je pro poskytování letových provozních služeb prioritou a nutností.

 

zastavěná plocha: 830 m2
hrubá podlažní plocha (NP): 8 127 m2
čistá plocha: 7 214 m2
obestavěný prostor: 31 998 m3

 

zpět na seznam projektů.

 • Technický blok, Praha-Ruzyně
 • Technický blok, Praha-Ruzyně
 • Technický blok, Praha-Ruzyně
 • Technický blok, Praha-Ruzyně
 • Technický blok, Praha-Ruzyně
 • Technický blok, Praha-Ruzyně
 • Technický blok, Praha-Ruzyně
 • Technický blok, Praha-Ruzyně
 • Technický blok, Praha-Ruzyně
 • Technický blok, Praha-Ruzyně
 • Technický blok, Praha-Ruzyně

© 2007-2019 STOPRO spol. s r.o. ■ Mapa stránekInformace o webuRSSCMS

Webdesign a hosting Nux s.r.o.