STOPRO s.r.o. STOPRO spol. s r.o. | Architektura - Design - Inženýring


Adaptace OD „Máj“ na MÚ Kralupy nad Vltavou

Nahrávám obsah…
Loading

architektonická soutěž (2. místo)

architekt: Ing. arch. Viktor Tuček
  Ing. arch. Šárka Kovářová
  Ing. Jiří Beran
  Ing. Lukáš Srch
investiční náklady: 100 mil. Kč
místo stavby: Kralupy nad Vltavou
vyhlašovatel: Město Kralupy n. Vltavou
studie: 03/2010

Objekt obchodního domu je situován v těsném kontaktu s dominantou novogotického kostela sv. Václava. Revitalizace na radnici je šancí vytvořit společně s konverzí dalších průmyslových objektů fungující městské centrum.
Osazení objektu na zvýšeném parteru a jeho interakce s dominantou kostela je výzvou k návrhu radnice, jež bude výrazně a sebevědomě reprezentovat město. Městský úřad by měl svojí formou a soudobými architektonickými prostředky jasně artikulovat účel, funkci a význam objektu.
V proskleném průčelí vstupní haly se zrcadlí silueta kostela a transparentnost fasády zároveň propojuje exteriér s interiérem. Hala plní funkci vertikální komunikační páteře radnice s dynamikou pohybu lidí po schodišti i panoramatických výtahů. Koncept je ozvláštněn ustupujícím podlažím vymodelovaným do organického tvaru a plochou střechou s výrazně vykonzolovanou markýzou. Na fasádě hlavní hmoty objektu se uplatňují ortogonální předstupující rámy jako přepis nosné konstrukce budovy a zároveň volná analogie s tvaroslovím historických průmyslových objektů v okolí.
 

zpět na seznam projektů.

  • Adaptace OD „Máj“ na MÚ Kralupy nad Vltavou
  • Adaptace OD „Máj“ na MÚ Kralupy nad Vltavou
  • Adaptace OD „Máj“ na MÚ Kralupy nad Vltavou
  • Adaptace OD „Máj“ na MÚ Kralupy nad Vltavou
  • Adaptace OD „Máj“ na MÚ Kralupy nad Vltavou
  • Adaptace OD „Máj“ na MÚ Kralupy nad Vltavou

© 2007-2019 STOPRO spol. s r.o. ■ Mapa stránekInformace o webuRSSCMS

Webdesign a hosting Nux s.r.o.