STOPRO s.r.o. STOPRO spol. s r.o. | Architektura - Design - Inženýring


Národní Knihovna v Praze

Nahrávám obsah…
Loading

architektonická soutěž

architekt: Ing.arch. Viktor Tuček
  Ing. Lukáš Srch
  Ing. Jiří Beran
místo stavby: Praha
objednatel: Národní knihovna České Republiky
studie: 2006

Knihovna by měla být živou a přitažlivou institucí, jež umožní přístup široké veřejnosti a zároveň poskytne komplexní služby a prostředí pravidelným návštěvníkům i vědecké literární práci. V kontrastu k otevřenosti je pouze blok národního konzervačního fondu s nejcennějšími sbírkami národního kulturního dědictví. Jeho charakter je zvýrazněn použitým kamenným obkladem. Vstupní severní průčelí je záměrně natočeno podél regulační čáry vymezené podzemním objektem automobilového tunelu. Toto natočení a odsazení objektu od třídy M. Horákové vytváří potřebný předprostor před knihovnou a otevírá průhledy od Letné i Špejcharu.

Osazení objektu využívá výškového rozdílu terénu a umísťuje přízemí cca 2 metry nad úroveň uliční nivelety se zvýrazněním vstupu vyrovnávacím schodištěm a rampou. Naopak jižní průčelí je otevřeno do zeleně. Parter je oživen vodní plochou zasahující pod objekt, který se v ní zrcadlí stejně jako okolní park.

zpět na seznam projektů.

  • Národní Knihovna v Praze
  • Národní Knihovna v Praze
  • Národní Knihovna v Praze
  • Národní Knihovna v Praze
  • Národní Knihovna v Praze

© 2007-2019 STOPRO spol. s r.o. ■ Mapa stránekInformace o webuRSSCMS

Webdesign a hosting Nux s.r.o.